ข่าวดีสำหรับอาจารย์ ผู้รับใช้พระเจ้า ศิษยาภิบาล  ผู้นำคริสเตียนไทยที่ไม่ได้มีอคติต่อเรื่องไอที  แต่มองเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือในการทำพันธกิจของพระเจ้าในยุคใหม่   เราเปิดโอกาสให้ท่านได้มาเรียนรู้  รับการเสริมสร้าง  รับการอบรมในด้านไอทีเพื่อให้ทันโลก ให้สามารถเขียนคำเทศนา บทความต่างๆที่เป็นพระพรสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก    ขอเชิญท่านติดต่อเข้ามา  เพื่อสมัครเข้าโครงการนี้ได้สำหรับเดือนนี้เท่านั้น 

พิเศษ สำหรับคริสตจักร หรืออาจารย์ที่เปิดเว็บไซต์ใหม่ๆ  โดยเลือกขนาดพื้นที่ในราคาปีละ 3999 บาทขึ้นไป  สามารถเรียนฟรีกับทีมงานไทยคริสเตียน
-เรียนรู้ในการติดตั้งโปรแกรม
-เรียนรู้ในการตั้งค่าต่างๆ
-เรียนรู้จักการอัพเดทข้อมูล
-เรียนรู้วิธีใส่วีดีโอ คำสอน กิจกรรมต่างๆขึ้นเว็บ
-เรียนรู้การส่งอีเมล์ หรือประชาสัมพันธ์สู่สมาชิกเว็บไซต์
-เรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆของเว็บไซต์

Last Updated (Tuesday, 19 April 2016 18:41)